Gör din trädbesiktning i Lund

14 november 2022 Camilla Holmgren

editorial

I Lund finns det ett stort antal träd. Några av dem är gamla, och andra är relativt nya. Vad som inte alltid är så uppenbart är att det krävs en regelbunden trädbesiktning, som kan utföras av en expert såsom Aliasarborist, för att se till att träden mår bra och för att undvika problem i framtiden. I denna artikel går vi igenom historien bakom trädbesiktning, olika typer av trädbesiktning samt hur du väljer rätt trädbesiktning för just ditt träd.

Historien bakom trädbesiktning

Trädbesiktning har funnits sedan urminnes tider. Förmodligen redan sedan människor började bo i hus byggda av trä. Då som nu är det viktigt att se till att husen inte skadas av träden och att träden inte utgör en fara för folk. I början var det nog främst faran av fallande grenar eller hela träd som man var mest oroad över. Med tiden har dock trädbesiktning utvecklats och idag används den även för att kunna planera framtida skötsel av träden, för att se till att trädet mår så bra som möjligt och för att upptäcka eventuella problem i tid. En regelbunden trädbesiktning är alltså nyckeln till ett friskt och vackert träd.

trädbesiktning Lund

Olika typer av trädbesiktning

Det finns olika sätt att gå tillväga för att besikta ett träd. Den vanligaste och mest grundläggande typen av trädbesiktning är en visuell granskning. Då går man igenom trädet och letar efter eventuella skador, problem eller andra saker som kan vara bra att känna till. Andra typer av trädbesiktning inkluderar en mer omfattande undersökning med hjälp av modern teknik, som exempelvis en laseravståndsmätare eller en fuktmätare. Dessa tekniska hjälpmedel gör det möjligt att få en bättre bild av trädets tillstånd och eventuella skador, och därmed också planera framtida skötsel på ett bättre sätt.

Hur du väljer rätt trädbesiktning

När du ska välja trädbesiktning är det viktigt att titta på flera olika faktorer. Först och främst måste du titta på vilket träd du vill besikta. Detta eftersom olika träd kräver olika sorters besiktning. En del träd är mer sköra och krävande än andra, och då är det oftast bättre att välja en mer omfattande undersökning med hjälp av teknisk utrustning.