En jurist sparar mer än det kostar

02 maj 2022 patrick pettersson

editorial

Står du i begrepp att skriva ett avtal av något slag? Ett avtal som kanske ligger utanför standardavtal som köp av bil eller hyra av lägenhet? Då kan det vara läge att kontakta en jurist. Och innan du går in och tittar på juristers prislistor är det andra faktorer du bör ha i åtanke.

Ett tydligt och juridiskt tätt avtal skapar direkt trygghet. Om man tänker att man kan sätta ihop ett avtal själv så finns det väldigt, väldigt många fallgropar man kan trilla ner i som kan bli mycket dyra i framtiden.

 

Tolkningar är dyra

Antag att du har varit det minsta vag i en formulering när du skrivit ihop ditt eget avtal, så att motparten i en rättstvist kan hävda något annat än det du avsåg när du skrev avtalet. Det innebär att en domstol måste ta ställning till formuleringen. Du kanske får rätt till slut i alla fall – men under tiden tickar kostnaderna på.

I fall av rättegång måste du åtminstone då anlita en jurist – för att det inte ska gå ännu mer fel. Denna jurist kostar pengar i varje ögonblick. Även om du har försäkring med rättsskydd måste du fortfarande betala självrisk.

 

jurist

 

Betala lite nu i stället för massor sen

Skulle ett fall gå till rätten, och du skulle förlora hela eller delar av din sak, måste du dessutom stå för rättegångskostnaderna. Vilket kan dra iväg och bli väldigt dyrt om ärendet handlar om ett vagt utformat kontrakt. Så det är alltid en bra idé att redan från början anlita kompetent hjälp.

Så om du bor i Sölvesborg och behöver utforma ett avtal, ställ kostnaden för en Jurist i Sölvesborg mot alla följdkostnader som kan komma av att du har ett avtal som inte är utformat enligt god juridisk sed. I slutänden kan du spara massor av pengar.