En sjukförsäkring gör skillnad

15 december 2020 Jenny Olsson

editorial

Inte minst under de pandemi år som varit har många haft många sjukdagar. En del har också blivit långvarigt sjuka av till exempel post-covid. När man är sjukskriven och inte kan jobba ihop inkomsten blir det också kännbart för många då inkomsten minskar. Även om vi har ett relativt bra skyddsnät i Sverige så täcker inte försäkringskassan hela inkomsten då de som mest betalar ut 80 procent av den.

Därför kan det vara en bra investering, i sin ekonomi och sig själv att skaffa en sjukförsäkring. En sjukförsäkring täcker upp glappet mellan din ordinarie lön och den ersättning du får från försäkringskassan. 

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring ger trygghet 

Hos www.afaforsakring.se kan man enkelt och snabbt anmäla sitt ärende och ansöka om ersättning.

Om man har 80 procent i sjuklön av sin ordinarie lön från försäkringskassan betalat försäkringen sedan ut 12,5% av försäkringskassans belopp. Om man är långvarigt sjuk, kanske under flera månader så gör detta stor skillnad för ekonomin. Ibland kan det kännas onödigt att lägga ut mycket pengar på diverse försäkringar men det är oerhört viktigt att ha om olycka eller sjukdom skulle vara framme. För många är det ett dilemma när de inte mår bra och är begränsade på olika sätt och måste vara hemma, eftersom hushållets ekonomi inte alltid går ihop då. Därför är det relativt billigt och bra att kunna skaffa en sjukförsäkring som täcker upp en större del av inkomsten om det skulle hända någonting.

Med en sjukförsäkring hos Afa Försäkringar får man ersättning upp till den 360:e utbetalningsdagen. Oavsett om man är kommunalt, statligt, privat eller kooperativt anställd har man rätt att söka ersättningen. Efter hur många sjukdagar som man kan söka ersättning beror på vilken anställning man har men detta finns det bra information om på Afas hemsida. Om du inte har en sjukförsäkring idag, gå in till dem och läs mer vad det innebär.