Fönster genom tiderna

15 februari 2021 Lily Hansen

Exakt när vi började utrusta våra byggnader med fönster är inte helt klart, men från början gjordes det främst av praktiska skäl. Springor i väggar och tak möjliggjorde ljusinsläpp, utsikt mot den kringliggande miljön och ventilation, vilket man inte haft tillgång till tidigare. De första fönstren täcktes inte av glas eller något annat material, utan bestod av öppna gluggar som kunde förseglas med en lucka. Innan glas infördes vid slutet av medeltiden användes under en period djurhudar som skrapades ned tills att det gick att se igenom dem.

 

Varför spröjs?

Har du någon gång funderat över varför fönster ofta är indelade i flera rutor? Det är en gammal teknik, som från början användes för att stora glasfönster var svåra att tillverka och dessutom kostade mycket. Det material som placeras mellan rutorna kallas spröjs, och när glasfönster började tillverkas användes bly för detta syfte. Kanske har du någon gång sett några riktigt gamla fönster, och då lagt märke till de mycket små rutorna, med svart inramning? Spröjs blev med tiden ett verktyg för att ge fönster en unik utformning, och det är ett av sätten man kan tidsbestämma fönster med.

 

Byte av fönster

Under 1950- och 60-talet ersattes många fönster på äldre byggnader utifrån den nya tidens stil och ideal. Resultatet av detta blev att ett stort antal historiska fönster gick förlorade, vilket många sörjer idag. Kvaliteten på fönster som producerades under 1800- och 1900-talet har visat sig vara ypperlig, när dessa tagits om hand på rätt sätt, och därför anses många av 1950- och 60-talens rivningsarbeten ha varit onödiga. Idag är det populärt att återställa äldre byggnaders gamla utseende med nyproducerade fönster i traditionell stil.

Så vad bör man tänka på när man byter fönster i sin bostad? Utgå från den stil som personen som ritade huset hade i åtanke för det.