Frakt av maskiner

01 augusti 2020 william eriksson

Tungtransporter betyder transporter av något som är mycket tungt. Det kan vara maskiner av något slag, som exempelvis hjullastare, grävmaskiner, asfaltsmaskiner med mera. Eller så kan det vara någon typ av material, som delar av ett vindkraftverk, en bit brofundament eller liknande. Dessa väger väldigt mycket och behöver därför fraktas på ett speciellt sätt. Skulle det uppstå ett behov av en akut transport så är det bra att veta att det finns fordon som har en hög kapacitet som kan hjälpa till med alla olika typer av fraktbehov som man kan tänkas ha.  

 

Skylt på lastbilen  

Det finns en hel del olika slags skyltar som man måste använda ifall man har en frakt på sin lastbil som överskrider det normala. Om frakten är hög, bred, lång eller tung så ska en skylt som påtalar detta för andra trafikanter fästas på lastbilen så den är väl synlig. I vissa fall ska man även i god tid lämna in en anmälan till Trafikverket. Man kanske också får hjälp med ytterligare synlighet genom en följebil, och ibland även en bil som kör före. Det gäller både ifall transporten är akut och planerad och är till för både transportens och medtrafikanternas säkerhet.

 

 

Olika slags last

När man kör tunga frakter så sker lastningen olika beroende på vad det är som man ska frakta. Om det gäller en maskin så brukar man oftast kunna köra upp maskinen med egen styrka via ramper och därmed slippa lyft av något slag. Men om det är ett material man ska frakta, eller om man akut behöver transportera en maskin som är trasig, så kan man behöva hjälp med lastningen. Bilar som har hög kapacitet för tung last brukar inte själva ha kranar utan i så fall får man ta hjälp av en mobilkran. Akuta lyft kan därför bli svåra utan goda kontakter och bra planering.