Har du krockat med trucken?

02 oktober 2019 Lily Hansen
Har du krockat med trucken?

Det finns bra hjälp att få när du har kört på något och trucken behöver lagas snabbt. Både lagning och reservdelar ordnar sig lätt om du exempelvis kontaktar ett företag som är experter på truckservice i Göteborg. De kan leverera över hela landet, oavsett om du köper nytt eller begagnat. Reparationer och service är självklart något de alltid gör, men du kan också köpa helt nya truckar från dem, om du skulle vilja ha det. Välj ett företag som ger bra service. Du kan också beställa nya tillbehör, till exempel tippcontainers, gaffelförlängare, klämaggregat eller pikbommar, arbetskorgar eller snöplogar. 

 

 

Regelbundna kontroller måste göras

 

Det finns brandsäkerhetsbestämmelser som kräver att trucken brandskyddskontrolleras med jämna mellanrum, och det ska också göras gaffeltest varje år enligt arbetsmiljölagen. Lämna gärna det arbetet till truckserviceföretaget. De har personal som är vana vid att utföra och dokumentera kontroller, och så slipper du hålla reda på den detaljen. Bland annat kollar man rakheten och vinkeln på gaffelbladen och höjdskillnaden på gaffelsatsen. Man kollar att låsningen funkar och är i gott skick. Dessutom kollas nötningen på blad, skänkel och fästklackar. Behöver något lagas eller köpas till, kan de förse dig med goda råd, tips och reservdelar. 

 

Serva din truck regelbundet

 

Alla vet vi ju att saker som hålls i trim fungerar bättre i långa loppet. Det är bra att ha inplanerat regelbunden service och inte bara agera när något har gått sönder. Det gäller truck, laddare, gafflar och batterier. I den dagliga verksamheten är trucken igång hela tiden. Man vill inte låta kunderna vänta på leveranser för att man missat underhåll och trucken inte funkar. Ditt truckserviceföretag håller koll på att din så att truck alltid är i bästa skick. Du slipper driftstopp och störningar, och du har en bra kontakt med ett företag som ställer upp om du skulle behöva hjälp.