Körplåt underlättar byggnationen

27 september 2021 william eriksson

Har du någonsin passerat en byggplats av något slag, så har du säkert också sett hur marken ser ut där maskinerna kör fram och tillbaka. Ofta blir det en lervälling med djupa hjulspår, som blir svårare och svårare att kunna komma fram på. För att inte tala om de i personalen som måste ta sig fram på marken till fots. Med en körplåt kan du få ett skydd som sparar marken och som samtidigt gör att arbetet flyter på bättre.  

Körplåten är tillräckligt stark för att du till och med ska kunna köra de största och tyngsta maskinerna på den. Som trailers, grävmaskiner, mobilkranar och liknande. Det gör att körplåten har blivit mycket populär och mer eller mindre är det man använder när man behöver täcka marken och skapa en bra grund för arbetet man ska utföra. Det finns också stockmattor och skivmaterial som går att använda, ifall det krävs någon annan typ.

 

 

Täckning av mark och enklare transporter

Med körplåtar får man en stark och jämn yta där man kan framföra alla typer av fordon. Därför är det också vanligt att man använder sig av körplåtar vid vägarbeten eller andra arbeten som innebär att man gör ett hål i marken där fordon måste passera. Men det är även ett sätt att skydda marken på, eller något material som man inte vill ska skadas, som exempelvis en känslig ränna eller ett känsligt rör.

Som markskydd är det inte enbart för att det blir en mjuk gegga om körplåten används. Utan det är även för att skydda marken så att inte växtligheten i form av gräs förstörs, eller när det kan finnas en stensättning och annat som man vill skydda. Körplåten är också ett sätt som man kan använda då man kanske har ganska ytliga rör eller ledningar som annars kan skadas av däck som sjunker ner.