Varför du behöver en sjukförsäkring – även om du är ung och frisk

06 november 2022 Julia Zsiga

Att fundera på sjukförsäkring är för många något som skjuts upp till senare i livet, när man börjar närma sig pensionsåldern eller när man har en mer påfrestande yrkesroll. Men faktum är att en sjukförsäkring kan vara lika viktig för unga och friska personer som för äldre eller personer med mer krävande jobb. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på varför det kan vara viktigt att ha en sjukförsäkring även om man är ung och frisk.

Vad är en sjukförsäkring?

En sjukförsäkring är en försäkring som ger dig ekonomiskt skydd om du blir sjuk och inte kan arbeta under en längre tid. Det finns olika typer av sjukförsäkringar, men de vanligaste är privata sjukförsäkringar som du kan teckna själv eller via din arbetsgivare, samt den allmänna sjukförsäkringen som finansieras av staten och som alla som arbetar eller bor i Sverige har rätt till.

image

Vad täcker en sjukförsäkring?

En sjukförsäkring kan täcka olika saker beroende på vilken typ av försäkring det är. Generellt sett täcker en sjukförsäkring kostnader för sjukvård, läkemedel och rehabilitering. Vissa försäkringar kan också ge ersättning för förlorad inkomst om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycka.

För att skydda din ekonomi

En av de främsta anledningarna till att du behöver en sjukförsäkring är för att skydda din ekonomi om du skulle bli sjuk eller skadad och inte kunna arbeta. En längre sjukfrånvaro kan snabbt bli kostsam och om du inte har en sjukförsäkring kan du behöva ta lån eller använda dina besparingar för att klara av kostnaderna.

För att få tillgång till snabbare vård

En annan fördel med att ha en sjukförsäkring är att du oftast får tillgång till vård snabbare än om du förlitar dig på den allmänna sjukvården. Det kan vara avgörande om du behöver behandling eller operation som inte kan vänta.

För att slippa oroa dig

Att ha en sjukförsäkring kan också ge dig en känsla av trygghet och lugn. Du behöver inte oroa dig för vad som händer om du skulle bli sjuk eller skadad.

Läs mer på www.afaforsakring.se