Vikten av korrekta medicintekniska produkter

29 juli 2021 Lily Hansen

Alla har vi varit i kontakt med sjukvården vid ett eller annat tillfälle. Om vi hållit oss osedvanligt friska är vi ändå, de flesta av oss, födda på sjukhus och våra mödrar har varit inlagda. 

Tänker man efter är det lätt att förstå hur svårt det måste vara att tillverka medicintekniska produkter. Det finns inga marginaler alls vad gäller produkternas storlek, utseende och framför allt funktion. Här, om någonstans är noggrannhet och yrkeskunnande viktigast.

I benämningen medicintekniska produkter kan förstås ett antal kategorier ingå. Många produkter som är livsviktiga men också engångsprodukter behöver tillverkas i plast. 

 

Varför är plast nödvändigt i medicintekniska produkter?

Inom medicin är hygien och frånvaro av bakterier A och O. Sprutor och nålar och förresten det mesta som på olika sätt kommer i kontakt med patienter och personal måste vara sterilt. Kontamination medför omedelbart stora risker för en redan försvagad person. Att produkter som används är garanterat säkra är ett måste.

Det går inte att kompromissa med patienthälsan. Det går också åt mängder med provtagningsrör, nålar, slangar och andra produkter varje dag. Både öppenvård och sluten vård har behov av stora mängder produkter varje dag i veckan, året runt. Plast utgör både förpackningar och delar av många produkter.

 

 

En leverantör med kompetens

För de personer som har som arbetsuppgift att ansvara för inköp av medicintekniska produkter krävs stora kunskaper. Ett tätt samarbete med användare inom vården krävs för att få till allting korrekt. Lika viktigt är det att man som inköpare har funnit leverantörer med hög kompetens och kapacitet.

Sjukvård och forskning behöver ständigt leveranser. De behöver rätt varor i rätt tid och det stoppar inte där. Produkterna måste hålla en jämn standard och det handlar ofta om mycket små toleranser. En leverantör som kan åstadkomma allt detta är värd att hålla fast vid och brukar också vara mycket uppskattad.