Gasolflaskor i företaget

26 augusti 2020 patrick pettersson

Är du en av många företagare som använder gasol i verksamheten? Eller är du intresserad av att starta en verksamhet där gasol kommer att ingå som förbrukningsprodukt? Gasol är ett fantastiskt och effektivt bränsle med många användningsområden. När det gäller gasol finns det en del regler och bestämmelser att hålla reda på.

Det finns också annan information som är nyttig att känna till. Allt detta bidrar till att göra din användning säker och effektiv. Mångfalden hos gasol gör att den används inom många branscher. Gemensamt för alla är att gasol främst används för uppvärmning.

Gasol är en gasblandning

Gasol är ett produktnamn, inte ett namn på ett ämne. Den gasol vi har i Sverige består av propan och butan i proportionerna 95/5. Detta ger möjligheten att använda gasol effektivt även vid ganska låga temperaturer. Gasol finns i en mängd olika storlekar och flaskorna kan vara tillverkade i kompositmaterial, stål eller aluminium.

Gemensamt för alla typer av gasolflaskor oavsett material är att de ska förvaras stående. Detta beror på att säkerhetsventilen annars kan lösas ut vilket kan medföra att gasol börjar läcka ut. Innan du börjar med gasolanvändning ska du se till att ha informerat dig om de lokala reglerna angående hur mycket gasol du får förvara, och i vilka utrymmen.

 

Gasolutrustning

Lika viktigt som det är att köpa gasol från en etablerad och seriös tillverkare är det att använda hel och högkvalitativ utrustning. I de fall gasolutsläpp sker handlar det nästan uteslutande om att man använt bristfällig utrustning och ignorerat säkerhetsföreskrifter.

Till gasolflaskor behövs speciella regulatorer och slangar. Dessutom bör du skaffa hem läckspray. Slangar blir sköra och kan få sprickor efter användning och efter det att de blivit utsatta för väder och vind. Kontrollera med läckspray och titta efter synliga skador. Byt slang åtminstone varje år. Gasol är en effektiv energikälla till nytta för dig.