Ta hjälp med ditt bokslut

30 april 2019 Jenny Olsson
Ta hjälp med ditt bokslut

Att vara företagare är ofta roligt men innebär mycket jobb. Det är mycket som ska tas om hand och skötas, inte minst bokföring och papper. Ibland kan det vara enklare att låta någon annan göra det så man kan koncentrera sig på den dagliga driften istället. Det är inte bara att man ska ha tid för att hålla på med alla kvitton, löner etc. det är också väldigt viktigt att det blir rätt. Många fel går såklart att reda ut men det tar tid och kostar pengar. 

Alla bolag måste avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut eller en årsredovisning och det är viktigt att det blir rätt. Om det blir fel i bokslutet kan det leda till att man begår bokföringsbrott men även till att bolagets kreditvärdighet inte kan bedömas och man kan förlora både kunder och leverantörer och även finansiering, banker och finansbolag. JB Ekonomibyrå är ett exempel på företag som sysslar med bokslut. Av företaget kan man ta hjälp att upprätta bokslutet och se till att det blir riktigt och rätt.  Exempel på tjänster som de har är årsredovisning, enkelt bokslut, fullständigt bokslut, bokslutstransaktioner, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och mycket mer. 

Det handlar inte bara om att man ”slipper” pappersarbetet när man lämnar bort sina papper, det handlar också om en trygghet. Om man inte är så kunnig själv kan man liksom ändå släppa det och veta att någon annan som vet gör jobbet. Oftast tar den dagliga driften så pass mycket tid och det är bättre att man som företagare gör det man är bäst på att göra än att försöka sitta med bokföring och papper om man inte är så bra på det. Att lämna bort den löpande bokföringen gör också att man känner att det blir rätt redan från början. Även med den kan man få hjälp av JB Bokföring.